INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Välstädat håller sig uppdaterade gällande coronavirusets (Covid-19) utveckling och följer de rekommendationer som återfinns på Folkhälsomyndighetens hemsida och har löpande kontakt med vår arbetsgivarorganisation Almega och håller oss uppdaterade genom Folkhälsomyndigheten. 
www.folkhalsomyndigheten.se


På Välstädat är vår högsta prioritet att våra kunder & anställda ska känna sig trygga och säkra när vi utför våra tjänster.
Och med corona/covid-19 framfart och övrig influensa i dessa tider så påminner vi er som kund att avboka er städning om ni eller en familjemedlem ligger hemma sjuk, har symtom eller med risk för smitta. Även om ni har varit i kontakt med någon utomstående som har konstaterad smitta.

Detta görs på telefon(ej e-post): 0455-806 07 senast 07.15 den aktuella dagen eller redan någon dag/dagar innan.

Vår personal har mandat att ställa in en städning på plats om man anser att det är risk för smittspridning.
Vi påminner om detta för vår arbetsmiljö, för våra familjers skull men även smittspridningen i stort.
Kortfattat så avboka när ni är sjuka och riskerar att smitta eller har symptom för corona/covid-19 och håll avstånd till våra medarbetare. Vi kan alltid hitta en annan dag när ni är friska och symtomfria.

Till sist, tänk även på att hålla ett tryggt avstånd när vi kommer och visa varandra hänsyn.

Inbokade städtillfällen

Många arbetar hemifrån dessa dagar eller behöver vara hemma med friska barn vars skolor håller stängt och det går naturligtvis bra att vara hemma när din Välstädare kommer. Det är bra att veta att vi kan vara flexibla med veckodag & ankomsttid. Hör av dig till vårt kontor så löser vi det!

På Välstädat har vi väldigt goda hygienrutiner och med anledning av den rådande situationen har vi informerat alla våra medarbetare om hur de ska agera för att minimera risk för smittspridning med hänvisning till Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Om du har veckostädning eller ska köpa en tjänst och har ytterligare frågor, kontakta då kontoret på 0455-80607


Till sist, tänk även på att hålla ett tryggt avstånd när vi kommer och visa varandra hänsyn.
_________________________________________________________________________________________


Bokningar, förfrågningar eller andra funderingar: 0455-80607

CEO, säljare: Henrik Karmberg
Kvalitetansvarig & Arbetsledare, serviceavdelningen: Marie Karmberg
Grupp & Kundvärd, Hemstäd: Alvira Vejo

Telefon: 0455-80607     Epost: info@valstadat.se    
Telefontider: Måndag-Fredag 07.30 - 16.45

Post och besöksadress: Gullbernavägen 23, 371 47 Karlskrona